понеділок, 1 лютого 2016 р.

Інформація про педагогічний досвід вчителя хімії, біології та екології Шишацької спеціалізованої школи ім. В.І. Вернадського Наріжного Г.К.


Наріжний Г.К. 36 років працює вчителем хімії і біології, з них 30 років в Шишацькій спеціалізованій школі ім.. В. І. Вернадського. З його допомогою було створено кабінети біології та довкілля. Разом з учнями вчитель систематично працює над поповненням навчально – методичної бази кабінету. Для цього виготовляються різноманітні навчальні посібники, стенди, гербарії рідкісних видів рослин та колекції комах, проводиться ремонт старих посібників.
У кабінеті біології виготовлено стенд «Сьогодні на уроці», де дані рекомендації щодо самостійної роботи під час уроку, лабораторних та практичних робіт, самостійної роботи з підручником.
Для пробудження і формування в учнів інтересу до хімії та біології вчитель проводить різноманітні предметні ігри на уроках. Заключні тематичні уроки проводяться у формі вікторин чи КВК. Починаючи з VІІ класу вчитель знайомить учнів з основним принципом навчання від простого до складного.
У школі працює гурток під керівництвом Наріжного Г. К., регулярно проводяться виставки учнівських робіт.
Значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми, які є учасниками шкільного наукового товариства «Паросток». За роки існування товариства під його керівництвом було підготовлено більше  шістдесяти учнівських наукових робіт на екологічну тематику.
У своїй роботі вчитель значну увагу приділяє міжпредметним зв’язкам, активації пізнавальної діяльності учнів на уроках, використанню проблемного навчання.
Щороку Наріжний Г.К. проводить відкриті педагогічні заходи на рівні школи та району.
Він є автором навчальних посібників для учнів: «Практичні роботи з екології для 7 кл.», «Лабораторні роботи з біології» (7 і 8кл.), «Тести для державної підсумкової атестації з біології» (9 і 11 кл.).

Окрім цього, вчитель є співавтором науково-популярних книг: «Царство шестиногих», «Від вдячного людства» із серії «Бібліотечка природолюба». За роки роботи в школі  було написано шість науково-популярних книг та декількох мето -дичок.Ці книги в простій доступні формі розповідають про представників рослинного та тваринного світу, що оточують нас. У 2016 році готується до видання чергова науково-популярна книга. Педагогічний і літературний пошуки продовжуються.